avize

evenimente

reportaje foto

Data: 18.10.2015

Orarul consultațiilor la disciplinele de studiu

Spre atenția elevilor Liceului: este aprobat orarul consultațiilor la disciplinele de studii pentru anul școlar 2015 - 2016.

Detalii aici...

Data: 17.11.2015

Vizionari: 30

Întâlnirea președintelui Uniunii Scriitorilor din Moldova, Arcadie Suceveanu, cu columnașii din clasele primare

"Într-o lume minunată!"

Acesta a fost genericul întîlnirii poetului, eseistului, președintelui Uniunii Scriitorilor din Moldova, Arcadie Suceveanu cu columnașii din clasele primare, în ziua de 12 noiembrie 2015...

Detalii aici...

Data: 25.10.2015

Toamna de Aur - 2015

Nr fotografii: 18

Vizionari: 111

Nota medie: 8

Au apreciat: 9 vizitatori

Detalii aici...

toate evenimentele

Examene 2016. Orar. Metodologii.

Data: 10.11.2015

Vizionari: 46

Detalii aici...

Program de recuperare

Data: 27.09.2015

Vizionari: 183

Detalii aici...

Cercuri pe interese

Data: 22.09.2015

Vizionari: 139

Detalii aici...

Ziua Uşilor Deschise, 2015

Data: 08.04.2015

Vizionari: 288

Detalii aici...

Săptămânile Europei în Liceul "Columna"

Data: 22.03.2015

Vizionari: 234

Detalii aici...

Simularea examenelor de absolvire.

Data: 19.03.2015

Vizionari: 297

Detalii aici...

Announcement! Public Speaking Competition!

Data: 01.03.2015

Vizionari: 253

Detalii aici...

Omagiu pentru Poetul Grigore Vieru

Data: 18.02.2015

Vizionari: 272

Detalii aici...

Examene 2015. Metodologii.

Data: 27.11.2014

Vizionari: 266

Detalii aici...

personal administrativ

 • Director
 • Vicedirectori
 • Şef Laborator evaluare educaţională
 • Şefi catedre
 • Serviciul contabil
 • Serviciul documente şi personal

personal didactic

 • Catedra Matematică, ştiinţe, tehnologii
 • Catedra Ştiinte socioumane
 • Catedra Limbi străine
 • Catedra Clasele primare, arte
 • Catedra Dirigenţie, activitate extraşcolară

elevii nostri

regimul de activitate

Structura anului şcolar 2015-2016

Anul scolar 2015-2016 începe la data de 01 septembrie 2015 şi se încheie la data de 31 mai 2016 (clasele V - VIII, X - XI); 27 mai 2016 (clasele I - IV, IX, XII).

Anul de studii are durata de 35 săptămâni şi se constituie din doua semestre:

Semestrul I: 01 septembrie 2015 - 24 decembrie 2015;

Semestrul II: 11 ianuarie 2016 - 31 mai 2016 (clasele V - VIII, X - XI);
11 ianuarie 2016 - 27 mai 2016 (clasele I - IV, IX, XII).

Vacanţe şcolare:

De toamnă: 29 octombrie 2015 - 01 noiembrie 2015 (clasele V - XII);
24 octombrie 2015 - 01 noiembrie 2015 (clasele I - IV);

De Crăciun: 25 decembrie 2015 - 10 ianuarie 2016;

De primăvară: 04 martie 2016 - 08 martie 2016 (clasele V - XII);
27 februarie 2016 - 08 martie 2016 (clasele I - IV);

De Paşti: 30 aprilie 2016 - 09 mai 2016;

De vară: 01 iunie 2016 - 31 august 2016 (clasele V - VIII, X - XI);
28 mai 2016 - 31 august 2016 (clasele I - IV).

Orarul lectiilor: clasa I

oraLnMtMrJoiVn
1L. și lit. românăEducație fizicăMatematicăL. și lit. românăL. română distractivă
2L. și lit. românăMatematicăLimba engleză (a.c.)L. și lit. românăLimba engleză (a.c.)
3MatematicăL. și lit. românăL. și lit. românăEducație muzicalăMatematica distractivă
4Limba engleză (a.c.)L. și lit. românăL. și lit. românăMatematicăDirigenție
5CaligrafiaEducație moral-spiritualăEducație tehnologicăEducație plasticăEducație fizică
6Jocuri, plimbăriJocuri, plimbăriJocuri, plimbăriJocuri, plimbăriJocuri, plimbări
7PTPAPTPAPTPAPTPAPTPA / Religie
8PTPAPTPAPTPAPTPAPTPA
Orarul lectiilor: clasa II "m"

oraLnMtMrJoiVn
1MatematicăL. și lit. românăMatematicăL. și lit. românăLimba engleză (a.c.)
2Limba englezăLimba englezăEducație fizicăL. și lit. românăEducație fizică
3L. și lit. românăMatematicăL. și lit. românăMatematicăȘtiințe
4ComputerulEducație tehnologicăL. și lit. românăEducație muzicalăMatematica distractivă
5Educație moral-spiritualăLimba englezăDirigențieLimba engleză (a.c.)Educație tehnologică
6Jocuri, plimbăriJocuri, plimbăriJocuri, plimbăriJocuri, plimbăriJocuri, plimbări
7PTPAPTPAPTPAPTPAPTPA
8PTPAPTPAPTPAPTPAPTPA / Religie
Orarul lectiilor: clasa II "s"

oraLnMtMrJoiVn
1Limba românăLimba românăLimba românăLimba românăEducație tehnologică
2Limba românăEducație fizicăLimba românăMatematicăEducație plastică
3Limba englezăMatematicăMatematicăȘtiințeEducație muzicală
4MatematicăLimba englezăMatematica distractivăEducație fizicăLimba engleză (a.c.)
5Limba română aplicatăLimba românăLimba engleză (a.c.)Educație moral-spiritualăDirigenție
6Jocuri, plimbăriJocuri, plimbăriJocuri, plimbăriJocuri, plimbăriJocuri, plimbări
7PTPAPTPAPTPAComputerul / PTPAPTPA
8PTPAPTPAPTPA / ReligieComputerul / PTPAPTPA
Orarul lectiilor: clasa III

oraLnMtMrJoiVn
1MatematicăLimba românăLimba românăLimba română
2Limba românăLimba englezăComputerulLimba engleză (a.c.)Limba engleză (a.c.)
3Limba românăMatematicăMatematicăLimba românăȘtiințe
4Limba englezăLimba românăEducație fizicăMatematica aplicativăEducație plastică
5Educație fizicăEducație tehnologicăEducație moral-spiritualăEducație muzicalăDirigenție
6Jocuri, plimbăriJocuri, plimbăriJocuri, plimbăriJocuri, plimbăriJocuri, plimbări
7PTPAPTPAPTPAPTPALimba română aplicată
8PTPAPTPAPTPAPTPAReligie / PTPA
Orarul lectiilor: clasa IV "p"

oraLnMtMrJoiVn
1MatematicăLimba românăLimba românăMatematicăEducație fizică
2Limba românăLimba românăLimba românăLimba românăEducație muzicală
3Limba românăEducație plasticăLimba englezăLimba română aplicatăLimba engleză (a.c.)
4Istoria rom. și univ.MatematicăMatematicăLimba engleză (a.c.)Științe
5Limba englezăEducație fizicăEducație moral-spiritualăEducație tehnologicăDirigenție
6Jocuri, plimbăriJocuri, plimbăriJocuri, plimbăriJocuri, plimbăriJocuri, plimbări
7PTPAComputerul / PTPAPTPAPTPAMatematica aplicată
8PTPAComputerul / PTPAReligie / PTPAPTPAPTPA
Orarul lectiilor: clasa IV "t"

oraLnMtMrJoiVn
1MatematicăMatematicăMatematicăEducație muzicalăEducație fizică
2Limba românăLimba românăLimba românăLimba engleză (a.c.)Limba engleză (a.c.)
3Limba românăLimba românăComputerulMatematicăȘtiințe
4Istoria rom. și univ.Limba englezăLimba românăLimba românăEducație plastică
5Limba englezăEducație fizicăEducație moral-spiritualăEducație tehnologicăDirigenție
6Jocuri, plimbăriJocuri, plimbăriJocuri, plimbăriJocuri, plimbăriJocuri, plimbări
7PTPAPTPAPTPAPTPAMatematica aplicată
8PTPAPTPAReligie / PTPAPTPALimba română aplicată
Orarul lectiilor: clasa V

oraLnMtMrJoiVn
1GeografieEducație tehnologicăMatematicăMatematicăEducație muzicală
2Limba englezăL. franc. / l.germ.L. și lit. românăL. și lit. românăL. și lit. română
3Istoria rom. și univ.MatematicăȘtiințeL. franc. / l. germ.Limba engleză (a.c.)
4Limba rusăEducație fizicăIstoria rom. și univ.Limba rusăMatematică
5L. și lit.românăL. și lit. românăLimba englezăEducație fizicăL. și lit. română
6Educație civicăLimba englezăDirigențieGeografie aplicatăEducație plastică
7
8
Orarul lectiilor: clasa VI

oraLnMtMrJoiVn
1Limba englezăL. și lit. românăL. și lit. românăMatematicăL. și lit. română
2Limba rusăIstoria rom. și univ.MatematicăL. franc. / l. germ.Matematică
3L. și lit. românăL. franc. / l. germ.Limba englezăIstoria rom. și univ.Educație plastică
4L. și lit. românăBiologieGeografieL. și lit. românăLimba engleză
5MatematicăLimba englezăFizicăLimba rusăEducație tehnologică
6Educație fizicăEducație fizicăEducație muzicalăEducație civică
7Dirigenție
8
Orarul lectiilor: clasa VII

oraLnMtMrJoiVn
1Limba rusăMatematicăChimieL. și lit. românăFizică
2L. franc. / InformaticăL. și lit. românăMatematicăMatematicăMatematică
3BiologieLimba englezăL. și lit. românăLimba rusăEducație fizică
4Educație fizicăL. germ. / InformaticăL. franc. / Tehno inf.L. germ. / InformaticăGeografie
5Istoria rom. și univ.Educație plasticăBiologieFizicăLimba engleză
6L. și lit. românăIstoria rom. și univ.Limba englezăLimba englezăL. și lit. română
7Educație civicăDirigențieEducație muzicală
8
Orarul lectiilor: clasa VIII

oraLnMtMrJoiVn
1ChimieInformaticăMatematicăLimba englezăMatematică
2Istoria rom. și univ.Educație civicăFizicăMatematicăL. și lit. română
3L. și lit. românăEducație fizicăIstoria rom. și univ.GeografieFizică
4BiologieL. și lit. românăLimba englezăL. și lit. românăEducație fizică
5Limba rusăL. franc./ l. germ.L. și lit. românăL. franc. / l. germ.Educație muzicală
6Limba englezăMatematicăBiologieChimieLimba engleză
7Educație tehnologică / Tehnologii infoLimba rusăDirigenție
8
Orarul lectiilor: clasa IX

oraLnMtMrJoiVn
1Limba englezăLimba englezăEducație fizicăL. franc. / l. germ.L. și lit. română
2Istoria rom. și univ.InformaticăIstoria rom. și univ.Limba rusăGeografie
3Limba rusăBiologieMatematicăL. și lit. românăMatematică
4L. și lit. românăMatematicăLimba englezăChimieFizică
5ChimieL. și lit. românăTehnologii informaționaleMatematicăBiologie
6FizicăL. franc. / l. germ.L. și lit. românăEducație fizicăLimba engleză (a.c.)
7Educație civicăDirigenție
8
Orarul lectiilor: clasa X "r"

oraLnMtMrJoiVn
1Limba francezăChimieLimba englezăLimba germanăBiologie
2GeografieChimieLimba englezăGeografieFizică
3MatematicăMatematicăL. și lit. românăFizicăL. și lit. română
4BiologieMatematicăL. și lit. românăFizicăL. și lit. română
5Limba englezăEducație civicăIstoria rom. și univ.InformaticăMatematică
6Limba englezăLimba germanăIstoria rom. și univ.InformaticăMatematică
7Educație fizicăEducație fizică
8
Orarul lectiilor: clasa X "u"

oraLnMtMrJoiVn
1Limba francezăL. și lit. românăL. și lit. românăLimba germană
2GeografieL. și lit. românăL. și lit. românăGeografie
3InformaticăLimba englezăFizicăLimba englezăIstoria rom. și univ.
4Istoria rom. și univ.Limba englezăFizicăLimba englezăIstoria rom. și univ.
5L. și lit.română / Lit. universalăEducație civicăBiologieChimieMatematică
6L. și lit. română / Lit. universalăLimba germanăMatematicăMatematică
7Educație fizicăEducație fizică
8
Orarul lectiilor: clasa XI "r"

oraLnMtMrJoiVn
1L. și lit. românăLimba englezăBiologieFizicăChimie
2L. și lit. românăLimba englezăGeografieFizicăChimie
3BiologieIstoria rom. și univ.Educație fizicăLimba englezăMatematică
4MatematicăIstoria rom. și univ.MatematicăLimba englezăMatematică
5FizicăInformaticăMatematicăL. și lit. românăGeografie
6BiologieInformaticăLimba francezăL. și lit. românăLimba franceză
7Educație civicăEducație fizică
8
Orarul lectiilor: clasa XI "u"

oraLnMtMrJoiVn
1Istoria rom . și univ.Limba englezăIstoria rom. și univ.
2ChimieLimba englezăGeografieInformaticăIstoria rom. și univ.
3FizicăL. și lit. românăEducație fizicăLimba englezăL. și lit. română
4FiizicăL. și lit. românăL. și lit. românăLimba englezăL. și lit. română
5BiologieMatematicăMatematicăLit. universalăGeografie
6MatematicăLimba francezăLit. universalăLimba franceză
7Educație civicăEducație fizică
8
Orarul lectiilor: clasa XII "r"

oraLnMtMrJoiVn
1MatematicăL. franc. / l. germ.Limba englezăChimieL. și lit. română
2MatematicăMatematicăLimba englezăChimieL. și lit. română
3Limba englezăL. și lit. românăIstoria rom. și univ.MatematicăBiologie
4Limba englezăL. și lit. românăIstoria rom. și univ.MatematicăBiologie
5InformaticăBiologieEducație fizicăGeografieFizică
6InformaticăChimieFizicăL. franc. / l. germ.Fizică
7FizicăEducație civică / ---Educație fizică
8Educație civică / ---
Orarul lectiilor: clasa XII "u"

oraLnMtMrJoiVn
1FizicăL. franc. / l. germ.Limba englezăL. și lit. românăMatematică
2FizicăL. și lit. românăLimba englezăL. și lit. românăIstoria rom. și univ.
3Limba englezăIstoria rom. și univ.ChimieMatematicăL. și lit. română
4Limba englezăIstoria rom. și univ.BiologieMatematicăL. și lit. română
5Educație fizicăEducație fizicăLit. universală
6InformaticăL. franc. / l. germ.Lit. universală
7Educație civică / ---Educație fizică
8Educație civică / ---
Orarul sunetelor

Clasele primare

Lecţia 108.30 - 09.15
Lecţia 209.30 - 10.15
Lecţia 310.25 - 11.10
Lecţia 411.20 - 12.05
Lecţia 512.25 - 13.10
Jocuri, plimbări la aer liber13.25 - 14.10
PTPA 114.20 - 15.05
PTPA 215.10 - 15.55
Plecarea acasă16.00

Clasele gimnaziale şi liceale

Lecţia 108.30 - 09.15
Lecţia 209.30 - 10.15
Lecţia 310.25 - 11.10
Lecţia 411.20 - 12.05
Lecţia 512.25 - 13.10
Lecţia 613.20 - 14.05
Lecţia 714.10 - 15.00
Lecţia 815.05 - 15.35
Orarul consultațiilor:

Ziua Ora Disciplina Clasa Profesor
Luni 14.15 - 15.00 Limba engleză (pregătire BAC) XII Cociug S.
13.15 - 14.00 Limba engleză I - IV Cușnarenco S.
13.15 - 14.00 Limba franceză XI Cușnarenco S.
Marți 14.15 - 15.00 Limba franceză V - XII Cușnarenco S.
14.15 - 15.00 Limba engleză (recuperări) V, VII Moșu A.
14.15 - 14.45 Matematică VI, VIII Pascaru I.
14.15 - 15.00 Matematică V, VII, IX Traistă M.
Marți (săptămâna sub bară) 14.15 - 15.00 Limba română (pregătire BAC) XII R Rotaru E.
Marți (săptămâna peste bară) 12.25 - 13.10 Limba română (pregătire BAC) XII U Rotaru E.
Miercuri 08.30 - 09.15 Istorie XI U Demerji S.
14.15 - 15.00 Chimie / Biologie VI - XI Bujor C.
14.15 - 15.00 Geografie V - XI Cartaleanu E.
Vineri 14.15 - 15.00 Matematică X - XII U Traistă M.
14.15 - 15.00 Limba engleză (recuperări) V, VII Moșu A.
Sâmbăta 11.30 - 15.30 Matematică (pregătire BAC) XII R Pascaru I.
Toate drepturile sunt rezervate © Institutia Privata Liceul "Columna", 2015