orarul lecțiilor pentru miercuri *)este prezentat orarul de bază fără supliniri posibile pentru ziua de astăzi

clasa Lectia 1 Lectia 2 Lectia 3 Lectia 4 Lectia 5 Lectia 6 Lectia 7 Lectia 8
I L L. și lit.românăL. și lit. românăMatematicaEd. tehnologică
I J L. și lit.românăL. și lit. românăMatematicaEd. plastică
II I L. și lit.românăMatematicaL. și lit. românăEd. muzicalăL. și lit. română distractivă
II S L. și lit.românăL. și lit. românăMatematicaL. englezăRecuperare
III C L. și lit.românăL. și lit. românăL. englezăMatematicaEd. tehnologică
III S MatematicaL. englezăL. și lit. românăL. și lit. românăEd. tehnologică
IV T L. și lit.românăL. și lit. românăEd. muzicalăMatematicaEd. moral-spirituală
V F Istoria rom. și univ.L. și lit. românăL. rusăL. și lit. românăL. englezăEd. tehnologică
V I L. și lit.românăL. rusăL. și lit. românăEd. tehnologicăL. engleză
VI C L. și lit.românăL. și lit. românăBiologiaMatematicaL. engleză
VI M L. și lit.românăL. și lit. românăMatematicaL. rusăBiologia
VII E Dezv. personalăL. englezăMatematicaL. franceză /
L. germană
L. și lit. română
VIII B BiologiaL. englezăFizicaChimiaMatematicaL. și lit. română
IX L. englezăBiologiaL. franceză /
L. germană
MatematicaFizica
X RMatematicaMatematicaL. englezăL. și lit. românăDezv. personalăFizica
X UMatematicaMatematicaL. englezăInformaticaDezv. personală
XI RL. germană /
L. franceză
L. germană /
L. franceză
L. și lit. românăL. englezăEd. pentru societateInformatica
XI UL. germană /
L. franceză
L. germană /
L. franceză
MatematicaL. englezăEd. pentru societateL. și lit. română
XII RFizicaFizicaMatematicaMatematicaInformaticaL. franceză /
L. germană
VII M GeografiaL. englezăMatematicaL. și lit. românăL. rusă
IV B L. și lit.românăEd. muzicalăMatematicaL. și lit. românăEd. tehnologică
VIII C BiologiaIstoria rom. și univ.L. englezăFizicaL. și lit. românăMatematica
XII UL. și lit.românăL. și lit. românăIstoria rom. și univ.Istoria rom. și univ.L. franceză /
L. germană
L. franceză /
L. germană

orarul consultațiilor pentru miercuri

Ora Sala de clasă Disciplina de studiu Clasa / clasele Profesor
15.10 - 15.5522Limba și literatura românăclasele gimnazialeGolovatîi Veronica
14.25 - 15.1032Limba și literatura română
(pregătire pentru BAC)
XII, realRotaru Ecaterina
15.10 - 15.5530Istoria românilor și universală
(pregătire pentru examen)
IXDemerji Sergiu
14.20 - 15.0523Limba rusăclasele gimnazialeFoghelizang Iulia

orarul cercurilor pentru miercuri

Activitate extrașcolară Profesor / antrenor Ora
Ansamblul vocal "Columnașii",
ansamblu de fete
Dumnean V.16.00 - 16.50
Cercul sportiv Taekwondo,
grupul mare
Bordeniuc D.16.00-18.00
Fotbal,
Grupul mic, clasele I-IV
Dumitrașcu A.16.00 - 17.00

actualități

Colectivul Liceului Columna
o felicită pe

eleva clasei a III-a

Sidorco Alina

LA MULȚI ANI!

Calendarul zilei de astăziOrarul lecțiilor


Orarul consultațiilor


Activități extrașcolare

LICEUL "COLUMNA" -

CENTRU AUTORIZAT DE PREGĂTIRE PENTRU

EXAMENELE INTERNAȚIONALE CAMBRIDGE


Biblioteca online


Pentru elevi:

Literatura română


Pentru cadrele didactice:

Curriculum național

Literatura de specialitate

AdmitereCondiții de înmatriculare

Etapele înmatriculării

Actele necesare înmatriculării

Întrebări frecvente

Toate drepturile sunt rezervate © Institutia Privata Liceul "Columna", 2019