cercuri pe interese

În Liceului "Columna" activează următoarele cercuri:

Cercuri sportive:

  • Cercul sportiv Taekwondo;
  • Fotbal;

Cercuri muzicale și artistice:

  • Ansamblul vocal "Columnașii"
  • Dans popular
  • Ansamblul vocal "Columnașii"
  • Cercul de arte plastice "Micile talente"

orarul cercurilor

Se va actualiza la începutul anului școlar 2020-2021

Ziua
Activitate extrașcolară
Conducător