biblioteca online

Biblioteca online a Liceului "Columna" are următoarele scopuri:

  • Asigurarea elevilor Liceului, cadrelor didactice și vizitatorilor site-ului cu materialele necesare realizării curriculumului național.
  • Propagarea interesului față de lectură.
  • Contribuirea la dezvoltarea intelectuală a personalității elevului.

Conținutul bibliotecii se completează prin contribuțiile în orice formă (cărți electronice, audio, video) ale beneficiarilor săi.

Toate materialele expuse în bibliotecă se oferă gratuit și pot fi utilizate exclusiv în scopuri personale.

La moment biblioteca online a Liceului "Columna" conține 178 volume și are următoarele secții:

  • Literatura română
  • Curriculum actualizat (a. 2019)
  • Ghiduri de implementare a curriculumului actualizat (a. 2019)
  • Repere metodologice privind organizarea procesului educațional în anul de studii 2019-2020
  • Curriculum naţional (a. 2010)
  • Ghiduri de implementare a curriculumului modernizat (a. 2010)

Dacă vreo Editură sau vreun Autor de carte își consideră lezate interesele prin faptul expunerii cărții în formatul electronic gratuit pe site-ul acesta, Vă rugăm să apelați pe email main@columna.org.md în vederea excluderii necondiționate a ei din baza noastră de date.

literatura română

Nr
Autor
Denumire carte
1
Agârbiceanu, Ion
Fefeleaga (zip, pdf)
2
Alecsandri, Vasile
Poezii populare ale românilor (zip, pdf)
3
Alecsandri, Vasile
Înşiră-te, mărgărite (zip, pdf)
4
Alecsandri, Vasile
Chiriţa în Iaşi sau două fete ş-o neneacă (zip, pdf)
5
Alecsandri, Vasile
Balta-Albă, Proză literară (zip, pdf)
6
Alecsandri, Vasile
Comedii şi drame (zip, pdf)
7
Alecsandri, Vasile
Sânziana şi Pepelea (zip, doc)
8
Alecsandri, Vasile
Rusaliile (zip, doc)
9
Alecsandri, Vasile
Muntele de foc (zip, pdf)
10
Alecsandri, Vasile
Despot Vodă (zip, pdf)
11
Alexandrescu, Grigore
Poezii şi proză (zip, pdf)
12
Arghezi, Tudor
Poezii (zip, pdf)
13
Asachi, Gheorghe
Dochia şi Traian (doc)
14
Asachi, Gheorghe
Ode, elegii, sonete (zip, doc)
15
Asachi, Gheorghe
Cântul cignului (zip, pdf)
16
Bacovia, George
Plumb (zip, pdf)
17
Bacovia, George
Poezii (zip, pdf)
18
Bacovia, George
Ştanţe burgheze, poezii (zip, pdf)
19
Basarab, Neagoe
Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie (zip, pdf)
20
Blaga, Lucian
Poemele luminii, poezii (zip, doc)
21
Blaga, Lucian
În marea trecere, poezii (zip, doc)
22
Blaga, Lucian
În cumpăna apelor, poezii (zip, doc)
23
Blaga, Lucian
Poezii (zip, doc)
24
Blaga, Lucian
Spaţiul mioritic (zip, doc)
25
Blaga, Lucian
Orizont şi stil (zip, doc)
26
Blandiana, Ana
Geniul de a fi (zip, pdf)
27
Blandiana, Ana
La cules de îngeri (zip, pdf)
28
Boliac, Cezar
Poezii (zip, doc)
29
Bolintineanu, Dimitrie
Legende istorice (versuri) (zip, pdf)
30
BP Hașdeu
Micuta (zip, doc)
31
BP Hașdeu
Muntele şi valea (zip, pdf)
32
BP Hașdeu
Poezie, proză, dramaturgie (zip, pdf)
33
Budai Deleanu, Ion
Ţiganiada (zip, pdf)
34
Busuioc, Aureliu
Pactizând cu diavolul (zip, pdf)
35
Cârlova, Vasile
Poezii (zip, doc)
36
Călinescu, George
Istoria literaturii române (zip, pdf)
37
Călinescu, George
Enigma Otiliei (zip, pdf)
38
Călinescu, George
Bietul Ioanide (zip, pdf)
39
Călinescu, George
Viaţa şi opera lui Ion Creangă (zip, pdf)
40
Călinescu, George
Viaţa lui Mihai Eminescu (zip, pdf)
41
Cantacuzino, Constantin
Istoria Țării Românești (zip, pdf)
42
Cantemir, Dimitrie
Descrierea Moldovei (zip, pdf)
43
Cantemir, Dimitrie
Istoria ieroglifică (zip, pdf)
44
Caragiale, Ion Luca
D-l Goe... şi alţii (zip, pdf)
45
Caragiale, Ion Luca
Istoria se repetă (zip, pdf)
46
Caragiale, Ion Luca
În vreme de război (zip, pdf)
47
Caragiale, Ion Luca
O noapte furtunoasă (zip, pdf)
48
Caragiale, Ion Luca
Conu Leonida faţă cu reacţiunea (zip, pdf)
49
Caragiale, Ion Luca
O scrisoare pierdută (zip, pdf)
50
Caragiale, Ion Luca
Năpasta (zip, pdf)
51
Caragiale, Ion Luca
O soacră, farsă fantezistă într-un act (zip, pdf)
52
Caragiale, Ion Luca
O făclie de Paşte (zip, doc)
53
Caragiale, Ion Luca
Remember (zip, pdf)
54
Caragiale, Ion Luca
Parodii în versuri şi proză (zip, pdf)
55
Caragiale, Mateiu
Craii de Curtea-Veche (zip, pdf)
56
Coșbuc, George
Fire de tort (zip, pdf)
57
Coșbuc, George
Cântece de vitejie (zip, pdf)
58
Costin, Miron
Letopiseţul Ţării Moldovei (zip, pdf)
59
Creangă, Ion
Poveşti (zip, pdf)
60
Creangă, Ion
Povestiri (zip, pdf)
61
Creangă, Ion
Scrieri (zip, pdf)
62
Creangă, Ion
Amintiri din copilărie (zip, pdf)
63
DICȚIONARE
Dicționar de proverbe și zicători românești (zip, pdf)
64
DICȚIONARE
Dicționar ortografic al limbii române (zip, pdf)
65
Donici, Alecu
Scrieri (zip, pdf)
66
Dosoftei
Psalmul 136 (doc)
67
Eliade, Mircea
Maitreyi (zip, rtf)
68
Eliade, Mircea
La ţigănci (zip, doc)
69
Eliade, Mircea
Domnişoara Cristina (zip, pdf)
70
Eliade, Mircea
Secretul doctorului Honigberger (zip, pdf)
71
Eliade, Mircea
Salazar (zip, pdf)
72
Eminescu, Mihai
Opere, 3 volume (zip, pdf)
73
Eminescu, Mihai
Poezii (zip, pdf)
74
Eminescu, Mihai
Versuri lirice, Opera poetică (zip, pdf)
75
Eminescu, Mihai
Luceafărul, Antume (zip, pdf)
76
Eminescu, Mihai
Memento mori, Postume (zip, pdf)
77
Eminescu, Mihai
Sărmanul Dionis (zip, doc)
78
Eminescu, Mihai
Proze antume (zip, pdf)
79
Eminescu, Mihai
Proze postume (zip, pdf)
80
Eminescu, Mihai
Corespondenţa Mihai Eminescu – Veronica Micle (zip, doc)
81
Eminescu, Mihai
George Călinescu, Viaţa lui Mihai Eminescu (zip, pdf)
82
Eminescu, Mihai
Titu Liviu Maiorescu, Eminescu şi poeziile lui (zip, doc)
83
Eminescu, Mihai
D. Panaitescu Perpessicius, Studii eminesciene (zip, pdf)
84
Eminescu, Mihai
Scrieri politice (zip, pdf)
85
Eminescu, Mihai
Radu Mihai Crişan, Eminescu interzis. Gândirea politică (zip, pdf)
86
Esinencu, Nicolae
Copacul care ne uneşte (zip, pdf)
87
Goga, Octavian
Ne cheamă pământul (zip, pdf)
88
Goma, Paul
Basarabia (zip, pdf)
89
Goma, Paul
Din calidor, o copilărie basarabeană (zip, pdf)
90
Goma, Paul
Sabina (zip, pdf)
91
Goma, Paul
Uşa noastră cea de toate zilele (zip, pdf)
92
Goma, Paul
Alfabecedar (zip, pdf)
93
Goma, Paul
Altina, Grădina scufundată (zip, pdf)
94
Goma, Paul
Un fals pentru eternitate (zip, pdf)
95
Goma, Paul
Justa (zip, pdf)
96
Goma, Paul
Lista lui Vasile Paraschiv (zip, pdf)
97
Goma, Paul
Ela (zip, pdf)
98
Goma, Paul
Cod "Bărbosul", din dosarele de securitate 1957-1977 (zip, pdf)
99
Goma, Paul
Ostinato (zip, pdf)
100
Goma, Paul
Patimile după Piteşti (zip, pdf)
101
Goma, Paul
Amnezia la români (zip, pdf)
102
Goma, Paul
Anticultura (zip, pdf)
103
Goma, Paul
Bătrânul şi fata (zip, pdf)
104
Goma, Paul
Bonifacia (zip, pdf)
105
Goma, Paul
Gherla. Lătineşti (zip, pdf)
106
Goma, Paul
Arta refugii, o copilărie transilvaneană (zip, pdf)
107
Goma, Paul
Sus, în vârful Raiului (zip, pdf)
108
Goma, Paul
Soldatul câinelui (zip, pdf)
109
Goma, Paul
Săptămâna roşie (zip, pdf)
110
Goma, Paul
Roman intim (zip, pdf)
111
Goma, Paul
Profilul (zip, pdf)
112
Goma, Paul
Infarct (zip, pdf)
113
Goma, Paul
Butelii aruncate în mare, (interviuri, dialoguri, articole) (zip, pdf)
114
Goma, Paul
Jurnale (zip, pdf)
115
Goma, Paul
Nota biografică (zip, pdf)
116
Heliade-Rădulescu, Ion
Zburătorul (doc)
117
Ibrăileanu, Garabet
Spiritul critic în cultura românească (zip, pdf)
118
Ionescu, Eugen
Englezeşte fără profesor (zip, pdf)
119
Ionescu, Eugen
Cântăreaţa cheală (zip, pdf)
120
Ionescu, Eugen
Rinocerii (zip, doc)
121
Ionescu, Eugen
Regele moare (zip, doc)
122
Ionescu, Eugen
Delir în doi. Şi-n câţi vrei (zip, doc)
123
Isanos, Magda
Poezii (zip, doc)
124
Ispirescu, Petre
Legendele sau basmele românilor (zip, pdf)
125
Istrati, Panait
Ciulinii bărăganului (zip, pdf)
126
Istrati, Panait
Chira Chiralina (zip, rtf)
127
Kogălniceanu, Mihail
Scrieri literare (zip, pdf)
128
Labiș, Nicolae
Moartea căprioarei (zip, pdf)
129
Matcovschi, Dumitru
Vad (zip, pdf)
130
Mateevici, Alexei
Poezii (zip, doc)
131
Minulescu, Ion
Nu sunt ce par a fi (zip, pdf)
132
Minulescu, Ion
Roşu, galben şi albastru (zip, doc)
133
Minulescu, Ion
Poezii diverse (zip, txt)
134
Mioara, Avram
Ortografie pentru toţi (zip, pdf)
135
Mitru, Alexandru
Poveşti despre Păcală şi Tîndală (pdf)
136
Neculce, Ion
Letopiseţul Ţării Moldovei (zip, pdf)
137
Negruzzi, Costache
Negru pe alb (zip, pdf)
138
Noica, Constantin
Mathesis sau bucuriile simple (zip, doc)
139
Noica, Constantin
De Caelo, Încercare în jurul cunoaşterii şi individului (zip, doc)
140
Noica, Constantin
Modelul cultural european (zip, doc)
141
Odobescu, Alexandru
Doamna Chiajna și alte proze (zip, pdf)
142
Pann, Anton
Povestea vorbii (zip, pdf)
143
Petrescu, Camil
Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război (zip, pdf)
144
POPULARE
Mioriţa (zip, pdf)
145
POPULARE
Dorin Ştef, Mioriţa colind, Analiza variantelor din nordul Transilvaniei (zip, doc)
146
POPULARE
Dorin Ştef, Mioriţa în Maramureş, Tipologia variantelor din Maramureş (zip, doc)
147
POPULARE
Monăstirea Argeşului (zip, pdf)
148
POPULARE
Cărți populare românești (zip, pdf)
149
Preda, Marin
Cel mai iubit dintre pământeni (zip, rtf)
150
Preda, Marin
Viaţa ca o pradă (zip, pdf)
151
Preda, Marin
Imposibila întoarcere (zip, pdf)
152
Rebreanu, Liviu
Ion (zip, pdf)
153
Rebreanu, Liviu
Ciulendra, Catastrofa şi alte nuvele (zip, pdf)
154
Rebreanu, Liviu
Răscoala (zip, pdf)
155
Rebreanu, Liviu
Adam şi Eva (zip, pdf)
156
Rebreanu, Liviu
Pădurea spânzuraţilor (zip, pdf)
157
Russo, Alecu
Cântarea României (zip, pdf)
158
Sadoveanu, Mihail
Ţara de dincolo de negură (zip, pdf)
159
Slavici, Ioan
Poveşti (zip, pdf)
160
Slavici, Ioan
Nuvele (zip, pdf)
161
Slavici, Ioan
Mara (zip, pdf)
162
Slavici, Ioan
Moara cu noroc (zip, pdf)
163
Sorescu, Marin
Poezii (zip, doc)
164
Sorescu, Marin
Poezii diverse (zip, txt)
165
Sorescu, Marin
Iona (zip, pdf)
166
Stănescu, Nichita
Argonica, poezii (zip, pdf)
167
Stănescu, Nichita
Epica magna, poezii (zip, pdf)
168
Stănescu, Nichita
Poezii diverse (zip, txt)
169
Topârceanu, George
Balade vesele şi triste (zip, pdf)
170
Topârceanu, George
Migdale amare (zip, pdf)
171
Topârceanu, George
Parodii originale (zip, pdf)
172
Topârceanu, George
Cocostârcul albastru (zip, pdf)
173
Topârceanu, George
Postume (zip, pdf)
174
Ureche, Grigore
Letopiseţul Ţării Moldovei (zip, pdf)
175
Vieru, Grigore
Acum și în veac (zip, pdf)
176
Vlahuță, Alexandru
Din trecutul nostru, România pitorească (zip, pdf)
177
Vlahuță, Alexandru
Iubire, volum de poezii (zip, pdf)
178
Zamfirescu, Duiliu
Viața la țară (zip, pdf)

Curriculum actualizat (a. 2019)

Nr
Curriculumul la disciplină
1
Informatică, curriculumul actualizat pentru liceu
2
Matematică, curriculumul actualizat pentru liceu
3
Matematică, curriculumul actualizat pentru gimnaziu
4
Informatică, curriculumul actualizat pentru gimnaziu
5
Biologie, curriculumul actualizat pentru liceu
6
Biologie, curriculumul actualizat pentru gimnaziu
7
Chimie, curriculumul actualizat pentru liceu
8
Chimie, curriculumul actualizat pentru gimnaziu
9
Limba şi literatura română, curriculumul actualizat pentru liceu
10
Limba şi literatura română, curriculumul actualizat pentru gimnaziu
11
Istorie, curriculumul actualizat pentru liceu
12
Istorie, curriculumul actualizat pentru gimnaziu
13
Geografie, curriculumul actualizat pentru gimnaziu
14
Fizică, curriculumul actualizat pentru liceu
15
Fizică, curriculumul actualizat pentru gimnaziu
16
Educaţie fizică, curriculumul actualizat pentru liceu
17
Educaţie fizică, curriculumul actualizat pentru gimnaziu
18
Literatura universală, curriculumul actualizat pentru liceu
19
Limba rusă, curriculumul actualizat pentru gimnaziu
20
Limba străină, curriculumul actualizat pentru gimnaziu
21
Limba străină, curriculumul actualizat pentru liceu
22
Ştiinţe, curriculumul actualizat pentru gimnaziu
23
Educaţie plastică, curriculumul actualizat pentru gimnaziu
24
Educaţie muzicală, curriculumul actualizat pentru gimnaziu

Ghiduri de implementare a curriculumului actualizat (a. 2019)

Nr
Denumire
1
Matematica, ghid de implementare a curriculumului actualizat pentru clasele X-XII
2
Matematica, ghid de implementare a curriculumului actualizat pentru clasele V-IX
3
Biologie, ghid de implementare a curriculumului actualizat pentru clasele X-XII
4
Biologie, ghid de implementare a curriculumului actualizat pentru clasele VI-IX
5
Chimie, ghid de implementare a curriculumului actualizat pentru clasele X-XII
6
Chimie, ghid de implementare a curriculumului actualizat pentru clasele VII-IX
7
Fizică, ghid de implementare a curriculumului actualizat pentru clasele VI-IX
8
Fizică, ghid de implementare a curriculumului actualizat pentru clasele X-XII
9
Informatică, ghid de implementare a curriculumului actualizat pentru clasele X-XII
10
Informatică, ghid de implementare a curriculumului actualizat pentru clasele VII-IX
11
Istorie, ghid de implementare a curriculumului actualizat pentru clasele V-IX
12
Literatura universală, ghid de implementare a curriculumului actualizat pentru clasele X-XII
13
Limba și literatura română, ghid de implementare a curriculumului actualizat pentru clasele X-XII
14
Limba și literatura română, ghid de implementare a curriculumului actualizat pentru clasele V-IX
15
Limba rusă, ghid de implementare a curriculumului actualizat pentru clasele V-IX
16
Științe, ghid de implementare a curriculumului actualizat pentru clasa a V-a
17
Limba străină, ghid de implementare a curriculumului actualizat pentru clasele V-IX
18
Limba străină, ghid de implementare a curriculumului actualizat pentru clasele X-XII

Repere metodologice privind organizarea procesului educațional în anul de studii 2019-2020

Nr
Denumire
1
Repere metodologice privind organizarea procesului educațional la disciplina matematică în anul de studii 2019-2020
2
Repere metodologice de organizare a procesului educațional la disciplina școlară geografie în anul de studii 2019-2020
3
Repere metodologice de organizare a procesului educațional la disciplina școlară istoria românilor și universală în anul de studii 2019-2020
4
Repere metodologice privind organizarea procesului educațional la limba străină în anul de studii 2019-2020
5
Repere metodologice privind organizarea procesului educațional la limba și literatura română în anul de studii 2019-2020
6
Repere metodologice de organizare a procesului educațional în învățământul primar în anul de studii 2019-2020
7
Repere metodologice de organizare a procesului educațional la disciplinele școlare educație civică și educație pentru societate în anul de studii 2019-2020
8
Repere metodologice de organizare a procesului educațional la educație fizică în anul de studii 2019-2020

Curriculum naţional (a. 2010)

Nr
Curriculumul la disciplină
1
Matematică, curriculumul pentru liceu
2
Biologie, curriculumul pentru liceu
3
Chimie, curriculumul pentru liceu
4
Limba şi literatura română, curriculumul pentru liceu
5
Istorie, curriculumul pentru liceu
6
Geografie, curriculumul pentru liceu
7
Fizică, curriculumul pentru liceu
8
Educaţie fizică, curriculumul pentru liceu
9
Educaţie civică, curriculumul pentru liceu
10
Literatura universală, curriculumul pentru liceu
11
Matematică, curriculumul pentru gimnaziu
12
Informatică, curriculumul pentru gimnaziu
13
Biologie, curriculumul pentru gimnaziu
14
Chimie, curriculumul pentru gimnaziu
15
Limba şi literatura română, curriculumul pentru gimnaziu
16
Limba rusă, curriculumul pentru gimnaziu
17
Fizică, curriculumul pentru gimnaziu
18
Istorie, curriculumul pentru gimnaziu
19
Geografie, curriculumul pentru gimnaziu
20
Limba străină, curriculumul pentru gimnaziu
21
Ştiinţe, curriculumul pentru clasa a V-a
22
Educaţie plastică, curriculumul pentru gimnaziu
23
Educaţie fizică, curriculumul pentru gimnaziu
24
Educaţie civică, curriculumul pentru gimnaziu
25
Educaţia tehnologică, curriculumul pentru gimnaziu
26
Dezvoltare personală, curriculumul pentru gimnaziu
27
Dezvoltare personală, curriculumul pentru liceu
28
Informatică, curriculumul pentru liceu