personal administrativ

daniță ghenadie

director

grad managerial: superior

untilă dumitru

vicedirector instruire

ciocoi aliona

șef comisie metodică matematică, științe, tehnologii

bujor-cobili carolina

vicedirector educație,

porubin lilia

șef comisie metodică limbi străine

iacubovschi mariana

șef comisie metodică științe socioumane

furtună eugenia

șef serviciul documente și personal

radu maria

medic

Comisie metodică Matematică, ştiinţe, tehnologii:

Ciocoi Aliona

profesoară de biologie,
șefa Comisiei metodice Matematică, științe, tehnologii

Grad didactic: întâi

Email: ciocoi@columna.org.md

Daniță Ghenadie

profesor de fizică și matematică

Grad didactic: doi

Email: info@columna.org.md

Bujor-Cobili Carolina

profesoară de chimie

Grad didactic: întâi

Email: vicedirector_educatie@columna.org.md

Damian Iulia

profesoară de matematică

Grad didactic: superior

Email: damian@columna.org.md

Pascaru Irina

profesoară de matematică

Grad didactic: doi

Email: pascaru@columna.org.md

Cartaleanu Eugenia

profesoară de geografie

Grad didactic: doi

Email: cartaleanu@columna.org.md

Cociurca Nadejda

profesoară de matematică

Email: cociurca@columna.org.md

Dorofeev Anton

profesor de biologie

Grad didactic: superior

Email: dorofeev@columna.org.md

Iurco Olga

profesoară de informatică

Grad didactic: întâi

Email: iurco@columna.org.md

Untila Dumitru

profesor de fizică

Grad didactic: superior

Email: vicedirector@columna.org.md

Rusnac Dumitru

profesor de fizică

Email: rusnac@columna.org.md

Dumitrașcu Alexandr

profesor de educație fizică

Email: dumitrascu@columna.org.md

Comisie metodică Ştiinte socioumane:

Iacubovschi Mariana

profesoară de limba și literatura română,
șefa Comisiei metodice Științe, socioumane

Grad didactic: doi

Email: iacubovschi@columna.org.md

Rotaru Ecaterina

profesoară de limba și literatura română

Grad didactic: întâi

Email: rotaru@columna.org.md

Golovatîi Veronica

profesoară de limba și literatura română

Grad didactic: doi

Email: golovatii@columna.org.md

Eșanu Rodica

profesoară de istorie

Grad didactic: superior

Email: esanu@columna.org.md

Demerji Sergiu

profesor de istorie

Grad didactic: întâi

Email: demerji@columna.org.md

Dumnean Veronica

profesoară de educație muzicală

Grad didactic: doi

Email: dumnean@columna.org.md

Chironda Gheorghe

profesor de educație plastică

Email: chironda@columna.org.md

Comisie metodică Limbi străine:

Porubin Lilia

profesoară de limba engleză,
șefa Comisiei metodice Limbi străine

Email: porubin@columna.org.md

Cociug Silvia

profesoară de limba engleză

Grad didactic: întâi

Email: cociug@columna.org.md

Moșu Ana

profesoară de limba engleză

Grad didactic: doi

Email: mosu@columna.org.md

Efros Daniela

profesoară de limba engleză

Grad didactic: întâi

Email: efros@columna.org.md

Gaibu Natalia

profesoară de limba germană

Grad didactic: doi

Email: gaibu@columna.org.md

Foghelizang Iulia

profesoară de limba rusă

Email: foghelizang@columna.org.md

Olivschi Elena

profesoară de limba engleză

Email: olivschi@columna.org.md

Crucirescu Cristina

profesoară de limba franceză

Email: crucirescu@columna.org.md

Certan Olesea

profesoară de limba engleză

Email: certan@columna.org.md

Pascaru Marta

profesoară de limba engleză

Grad didactic: doi

Email: mpascaru@columna.org.md

Buga Alina

profesoară de limba engleză

Email: buga@columna.org.md

Golban Olesea

profesoară de limbile engleză și franceză

Grad didactic: doi

Email: golban@columna.org.md

Comisie metodică Învățământ primar:

State Daniela

învățătoare

Grad didactic: superior

Email: state@columna.org.md

Tricolici Olga

învățătoare

Grad didactic: întâi

Email: tricolici@columna.org.md

Colesnic Liliana

învățătoare

Grad didactic: întâi

Email: colesnic@columna.org.md

Jalbă - Dumitrașcu Nadejda

învățătoare

Grad didactic: doi

Email: jalba@columna.org.md

Căldare Olga

învățătoare

Grad didactic: doi

Email: caldare@columna.org.md

Jaman Margareta

învățătoare

Grad didactic: doi

Popescu Luminița

învățătoare

Grad didactic: doi

Email: popescu@columna.org.md

Iutiș Iliric

învățător

Grad didactic: doi

Email: iutis@columna.org.md

Lavric Ecaterina

învățătoare

Email: lavric@columna.org.md

Lîsov Diana

învățătoare

Email: lisov@columna.org.md

Comisie metodică Dirigenție și activități extracurriculare:

Bujor-Cobili Carolina

diriginte,
clasele a VIII-a, clasa a IX-a
șefa comisiei metodice consiliere și dezvoltare personală

Grad didactic: întâi

Email: vicedirector_educatie@columna.org.md

Jalbă - Dumitrașcu Nadejda

diriginte,
clasa I "J"

Grad didactic: doi

Email: jalba@columna.org.md

Lavric Ecaterina

diriginte,
clasa I "L"

Email: lavric@columna.org.md

Iutiș Iliric

diriginte,
clasa a II-a "I"

Grad didactic: doi

Email: iutis@columna.org.md

State Daniela

diriginte,
clasa a II-a "S"

Grad didactic: superior

Email: state@columna.org.md

Colesnic Liliana

diriginte,
clasa a III-a "C"

Grad didactic: întâi

Email: colesnic@columna.org.md

Căldare Olga

diriginte,
clasa a III-a "S"

Grad didactic: doi

Email: caldare@columna.org.md

Lîsov Diana

diriginte,
clasa a IV-a "B"

Email: lisov@columna.org.md

Tricolici Olga

diriginte,
clasa a IV-a "T"

Grad didactic: întâi

Email: tricolici@columna.org.md

Iacubovschi Mariana

diriginte,
clasa a V-a "I"

Grad didactic: doi

Email: iacubovschi@columna.org.md

Foghelizang Iulia

diriginte,
clasa a V-a "F"

Email: foghelizang@columna.org.md

Cociug Silvia

diriginte,
clasa a VI-a "C"

Grad didactic: întâi

Email: cociug@columna.org.md

Moșu Ana

diriginte,
clasa a VI-a "M"

Grad didactic: doi

Email: mosu@columna.org.md

Efros Daniela

diriginte,
clasele a VII-a

Grad didactic: întâi

Email: efros@columna.org.md

Cartaleanu Eugenia

diriginte,
clasele a X-a, "R", "U"

Grad didactic: doi

Email: cartaleanu@columna.org.md

Demerji Sergiu

diriginte,
clasa a XI-a "R"

Grad didactic: întâi

Email: demerji@columna.org.md

Iurco Olga

diriginte,
clasa a XI-a "U"

Grad didactic: întâi

Email: iurco@columna.org.md

Pascaru Irina

diriginte,
clasele a XII-a, "R", "U"

Grad didactic: doi

Email: pascaru@columna.org.md

actualități

Colectivul Liceului Columna
o felicită pe

eleva clasei a III-a

Sidorco Alina

LA MULȚI ANI!

Calendarul zilei de astăziOrarul lecțiilor


Orarul consultațiilor


Activități extrașcolare

LICEUL "COLUMNA" -

CENTRU AUTORIZAT DE PREGĂTIRE PENTRU

EXAMENELE INTERNAȚIONALE CAMBRIDGE


Biblioteca online


Pentru elevi:

Literatura română


Pentru cadrele didactice:

Curriculum național

Literatura de specialitate

AdmitereCondiții de înmatriculare

Etapele înmatriculării

Actele necesare înmatriculării

Întrebări frecvente

Toate drepturile sunt rezervate © Institutia Privata Liceul "Columna", 2019