Cine suntem?

O echipă de oameni de bună credinţă, care îşi văd rostul în îndrumarea copiilor acestui pământ spre lumina cărţii, a adevărului şi a credinţei. Un colectiv de profesionişti, care perseverează, zi de zi, în munca nobilă de educare a unei generaţii de oameni fericiţi.

Cui ne adresăm?

Cetăţenilor Republicii Moldova care optează pentru o instituţie educaţională ce garantează şansa zilei de mâine, deoarece:

Ce oferim?

a) Suntem primul liceu in Republica Moldova ce dispune de baza de date electronică Dinamica rezultatelor şcolare, din care părinţii pot să se informeze zilnic asupra tuturor notelor la disciplinele de studiu, mediei notelor curente. Iar la solicitare, să urmărească dinamica reuşitei şcolare pe luni, semestre, ani de studii, conţinuturile temelor pentru acasă.

b) Acordăm următoarele facilităţi garantate de instruire:

Liceul Columna în imagini

Sălile școlii primare:

Cabinetele la disciplinele de studiu:

Multe altele:

Statutul juridic

Instituţia de Invăţământ Privat Liceul "Columna" are Statut de persoană juridică de drept privat, este o organizaţie necomercială, activează pe principiul "non-profit" şi aplică standardele educaţionale de stat, având dreptul de a implementa programe şi proiecte educaţionale naţionale şi internaţionale.

Liceul îşi desfăşoară activitatea în baza Licenţei şi a Statutului, asigurând drepturile cetăţenilor prevăzute de Constituţia RM, de Codul Civil al Republicii Moldova, de Legea Invăţământului nr. 547-XIII din 21.07.1995 şi modificările ulterioare la ea, de Legea cu privire la evaluarea şi acreditarea instituţiilor de învăţământ nr. 1257-XIII din 17.07.1997 şi modificările ulterioare la ea, de Legea ocrotirii sănătăţii, nr.411-XIII din 28.03.1995, de Legea cu privire la cultura fizică şi sport, nr. 330-XIV din 25.03.1999, de titlul IV al Codului Fiscal şi de alte acte legislative, precum şi normative în vigoare.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Sportului nr. 7.5 din 15.07.2004, Instituţia de Învăţământ Privat Liceul "Columna" a obţinut statutul de instituţie acreditată pentru treptele învăţământului primar, gimnazial şi liceal cu profilurile real şi umanist.

     


Obiectivele de activitate

Filosofia Instituţiei

Ca parte integrantă a sistemului educaţional din RM, Liceul "Columna" îşi propune să afirme, prin întreaga sa activitate, principiile politicilor educaţionale, care derivă din actele normative ce reglementează sistemul naţional de instruire. Prin urmare, direcţiile principale de activitate a Liceului sunt:

Obiectivele InstituţieiCentrul Evaluare Instituţională

Centrul Evaluare Instituţională al Liceului "Columna" perseverează în realizarea unei evaluări obiective a rezultatelor şcolare şi în furnizarea căre beneficiari a informaţiei valide şi credibile despre succesul elevilor la învăţătură.

Atribuţiile Centrului:

Parametrii teoretici şi practici ai Sistemului de evaluare a rezultatelor şcolare din liceu:Toate drepturile sunt rezervate © Institutia Privata Liceul "Columna", 2019